Expresar en función de sen α y cos α

Ejercicio nº 11

Expresa en función de cos α y sen α:

1 cos3a
2 sen3a

Binomio de Newton:

Binomio de Newton

Fórmula de Moivre:

Fórmula de Moivre

solución 1

solución 2