Biquadratic Equations Worksheet

Solutions

Solve the Biquadratic Equations

1x4 − 10x2 + 9 = 0

2Biquadratic Equation Exercise

3x4 − 61x2 + 900 = 0

4x4 − 25x2 + 144 = 0

5x4 − 16x2 − 225 = 0

6Biquadratic Equation Exercise


1

x4 − 10x2 + 9 = 0

x4 − 10x2 + 9

x2 = t

x4 − 10x2 + 9 = 0

t2 − 10t + 9 = 0

Biquadratic Equation Operations

Biquadratic Equation Solution

Biquadratic Equation Solution


2

Biquadratic Equation Exercise

Biquadratic Equation Operations

Biquadratic Equation Operations

Biquadratic Equation Operationso

Biquadratic Equation Solution

Biquadratic Equation Solution


3

x4 − 61x2 + 900 = 0

Biquadratic Equation Operations

Biquadratic Equation Operations

Biquadratic Equation Operations

Biquadratic Equation Solution

Biquadratic Equation Solution


4

x4 − 25x2 + 144 = 0

Biquadratic Equation Operations

Biquadratic Equation Operations

Biquadratic Equation Operations

Biquadratic Equation Solution

Biquadratic Equation Solution


5

x4 − 16x2 − 225 = 0

Biquadratic Equation Operations

Biquadratic Equation Operations

Biquadratic Equation Operations

Biquadratic Equation Solution

Biquadratic Equation Solution


6

Biquadratic Equation Exercise

Biquadratic Equation Operations

Biquadratic Equation Operations

Biquadratic Equation Operations

Biquadratic Equation Solution

Biquadratic Equation Solution